Gà, đùi gà bó xôi (đặt trước) - ỚT XANH QUÁN
Tell: 0984.181.862 - 091.168.2288